fbpx

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

Please scroll down for English version

Tájékoztató a Profiles International LLC. felméréseit kitöltő személyek adatainak kezeléséről (Please scroll down for English version)

A Profiles International Hungary Kft. által végzett Felmérésekkel, valamint Coaching és Tréning szolgáltatásokkal összefüggő Adatkezelési tájékoztatója.

 

Profiles International Hungary Kft.

(székhely: 1025 Budapest, Szilfa u. 6.; levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 24., V. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-681312; adószám: 11883809-2-41, képviseli: Székely Gábor ügyvezető igazgató), mint adatkezelő a jelen jogi közlemény tartalmát magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a Felmérésekkel, valamint Coaching és Tréning szolgáltatási tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelési tevékenységünkről szóló tájékoztatásunk mindig naprakészen elérhető a https://profiles.hu/adatkezeles-tajekoztato-es-nyilatkozat/ oldalunkon, ahonnan Ön lementheti, illetve PDF formátumban kinyomtathatja.

Adatkezelésünkkel kapcsolatban a profiles@profiles.hu címen e-mail-ben vagy a Profiles International Hungary Kft, 1025 Budapest, Szilfa u. 6. címre megküldött levélben kérhet tájékoztatást és gyakorolhatja az Önt megillető jogait.

Adatvédelmi tisztviselőnk adatai:

Név: Gyetvai Balázs

Elérhetősége: Profiles International Hungary Kft, 1025 Budapest, Szilfa u. 6.

Email címe: adatkezeles@profiles.hu

A jelen Tájékoztatóban használt fogalmak megegyeznek a GDPR fogalmaival.

Felmérések

A Profiles International LLC. online felméréseit Magyarországon a Profiles International Hungary Kft (1025 Budapest, Szilfa u. 6., e-mail: profiles@profiles.hu; honlap: https://profiles.hu/) forgalmazza. A Felmérések szolgáltatásunk elsősorban munkáltató cégek számára hasznos szolgáltatás, de nem kizárt a magánszemélyként történő igénybevétel sem.

A felmérések az állásokra jelentkező jelöltek és a különböző munkakörökben dolgozó munkatársak kompetenciáinak feltérképezését szolgálják. A feltérképezésre kerülő kompetenciák információt nyújtanak arról, hogy a jelölt vagy a munkatárs milyen kapacitással rendelkezik egy-egy munkakör feladatainak jelenlegi vagy jövőbeli elvégzésére, illetve munkahelyi eredményességének javításához milyen egyéni fejlesztés szükséges. A felmérések kitöltéséhez szükséges alapvető személyes adatok (a jelölt vagy a munkatárs neve, e-mail címe) kezelésére ezen tevékenységünk keretében kerül sor.

Amennyiben a Felmérések szolgáltatás megrendelője a tesztet kitöltő magánszemély, úgy Társaságunk, mint önálló adatkezelő jár el az adatkezelés során, amennyiben a szolgáltatás megrendelője egy munkáltató vállalkozás, és a tesztet kitöltő személy ezen munkáltató munkavállalója vagy pályázója, úgy Társaságunk, mint a megrendelő munkáltató adatfeldolgozója jár el.

 

Amennyiben a Társaságunk adatfeldolgozóként jár el, az azt jelenti, hogy a megrendelő munkáltató, mint önálló adatkezelő határozza meg az adatkezelés feltételeit, ilyen esetben Társaságunk az adatkezelővel előzetesen egyeztetettek szerint jár el. Ilyen esetben az adatkezelés részleteiről a megrendelő munkáltató tájékoztatja a teszteket kitöltő munkavállalókat, mint érintetteket.

 

Amennyiben a Felmérések szolgáltatás megrendelője a tesztet kitöltő magánszemély, úgy az adatkezelésre az alábbi szabályok irányadók.

 

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a Felmérések szolgáltatás nyújtása a megrendelő részére. A felmérések elvégzése szükségszerűen személyes adatok kezelésével jár együtt.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntesen megadott hozzájárulása:

Nevének és e-mail címének megadásával, valamint a tesztek kitöltésével – függetlenül az adatfelvétel módjától – egyértelmű, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (az Általános Adatvédelmi Rendeletnek– GDPR) megfelelően kezeljük.

Kezelt adatok köre:

 • Név
 • E-mail cím
 • Teszt válaszok és azokból levont következtetések (a Felmérés eredménye)

 

Az adatok forrása az Érintett, azaz az adatokat Öntől vesszük fel.

 

Amennyiben a Felmérések során a Társaságunk adatfeldolgozóként jár el, és a felmérés kitöltésére egy, a Profiles International Hungary Kft-től különböző vállalkozás kérte Önt fel, akkor a nevét és az e-mail címét ettől a vállalkozástól (a felmérés megrendelőjétől) kaptuk meg. Ilyen esetben az adatok forrása a megrendelő vállalkozás.

 

Amennyiben valamilyen okból nem ismert az Ön számára, hogy ki rendelte meg az Ön Profiles felmérését, a felmérést megrendelő vállalkozás és a vállalkozásnál a kapcsolattartó munkatárs nevéről, elérhetőségéről minden esetben tájékoztatást nyújtunk Önnek, amennyiben ezt a profiles@profiles.hu címen e-mail-ben vagy a Profiles International Hungary Kft, 1025 Budapest, Szilfa u. 6. címre megküldött levélben kéri.

A felmérések online kérdőívének kitöltéséhez szükséges, hogy nevét és e-mail címét rögzítsük a Profiles International LLC. (510 N. Valley Mills Drive, Waco, TX 76710, USA; honlap: https://profiles.hu/ ; e-mail: databasegroup@wiley.com) által üzemeltetett www.profilesac.comwww.profilesgac.com vagy www.profilessc.com oldalakon.

Ezt követően ezekről a honlapokról egy automatikus e-mail üzenetet fog kapni, mely tartalmazza a felmérés online kérdőívéhez vezető internetes link-et.

A felmérések kitöltése minden esetben önkéntes, arra Önt nem kötelezheti senki:

Az online kérdőívhez vezető link-re kattintás, majd a kérdőívbe történő belépés megfelel az Ön arra vonatkozó nyilatkozatának (ráutaló magatartásának), hogy a kérdőívet önként fogja kitölteni.

A Profiles felmérések kérdőíveiben található kérdések egyértelműek, kizárólag a munka világában szükséges/hasznosítható kompetenciák, tulajdonságok feltérképezését szolgálják, illetve az Infotv. szerinti különleges adatra (pl. egészségi állapotra vonatkozó adatra) vagy bűnügyi személyes adatra sosem kérdeznek rá a kérdőív kérdései. A kérdőív kérdéseire adott válaszokból összetett pszichológiai következtetések nem vonhatóak le. (A kérdőív kérdéseinek előzetes megtekintéséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Profiles International Hungary Kft munkatársaival a kérdőív kitöltése előtt.)

A Profiles felmérésekben feltérképezett kompetenciák is tekinthetőek személyes adatnak: ezek a kompetenciák lehetnek

– általános viselkedésbeli tulajdonságok (pl. vonatkozhatnak az Ön számára komfortos munkavégzési sebességre),

– a munkavégzéshez kapcsolódó érdeklődési körök,

– gondolkodásbeli-, problémamegoldással kapcsolatos tulajdonságok (pl. vonatkozhatnak az Ön tanulással kapcsolatos preferenciáira), vagy

– kapcsolódhatnak például vezetői, értékesítői vagy ügyfélkiszolgálással kapcsolatos munkahelyi tevékenységekhez.

A Profiles felmérések kérdőívének kitöltésekor (a kérdőív befejezésekor) az Ön válaszait a www.profilesac.comwww.profilesgac.com vagy www.profilessc.com oldalakon működő szoftver automatikusan kiértékeli, így a kérdőívre adott válaszai további elemzést nem igényelnek. Az automatikus kiértékelés eredménye azonban soha nem eredményez Önre nézve automatikus döntéshozatalt, az minden esetben kizárólag egy információnak tekinthető, amely más információkkal együttesen alapozhat meg döntést.

A kérdőív kitöltését követően az Ön által adott válaszok alapján az adatok feldolgozása – azaz az automatikus kiértékelés – az Európai Unión kívül, a Profiles International LLC (510 N. Valley Mills Drive, Waco, TX 76710, USA; honlap: www.profilesinternational.com ) szerverein történik.

Kik ismerhetik meg az Ön Profiles felmérése eredményét?

 

A kérdőívekbe történő belépéssel, és a kérdőív végén a “Kérdőív befejezése” gomb megnyomásával Ön önként hozzájárul ahhoz, hogy a Profiles International Hungary Kft. erre megfelelően kiképzett konzultánsai, erre felhatalmazással rendelkező munkatársai, valamint adatfeldolgozói az Ön felmérése automatikusan kiértékelt eredményét megismerhessék.

Amennyiben ez ellen bármilyen kifogása van, kérjük, hogy ne kezdje meg a kérdőív kitöltését, illetve, ha már megkezdte, akkor kérjük, hogy szakítsa meg (pl. internetes böngészője bezárásával) a kitöltést.

 

Amennyiben a Felmérések során a Társaságunk adatfeldolgozóként jár el, és a felmérés kitöltésére egy, a Profiles International Hungary Kft-től különböző vállalkozás kérte Önt fel, úgy a kérdőívekbe történő belépéssel, és a kérdőív végén a “Kérdőív befejezése” gomb megnyomásával Ön önként hozzájárul ahhoz, hogy a felmérést megrendelő vállalkozás és a Profiles International Hungary Kft erre megfelelően kiképzett konzultánsai (munkatársai vagy adatfeldolgozói), ügyintéző-, HR-es vagy cégképviseletre jogosult munkatársai az Ön felmérése automatikusan kiértékelt eredményét megismerhessék.

Amennyiben ez ellen bármilyen kifogása van, kérjük, hogy ne kezdje meg a kérdőív kitöltését, illetve, ha már megkezdte, akkor kérjük, hogy szakítsa meg (pl. internetes böngészője bezárásával) a kitöltést.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérdőívek kitöltésekor, a kérdőívek végén a “Kérdőív befejezése” gomb megnyomásakor a felmérést megrendelő vállalkozás és a Profiles International Hungary Kft. erre megfelelően kiképzett konzultánsai, ügyintéző munkatársai automatikus e-mail-ben megkapják az Ön felmérése eredményét. A felmérés eredményét az Ön által megadott e-mail címre megküldjük, amely eredménnyel Ön szabadon rendelkezhet. Amennyiben a felméréshez kapcsolódóan személyes visszajelzés szolgáltatást nyújtunk, erről hangfelvételt semmilyen esetben sem készítünk. A felmérés eredményéből készülő riport mintájának előzetes megtekintéséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Profiles International Hungary Kft munkatársaival a kérdőív kitöltése előtt.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az Ön személyes adatait (nevét, e-mail címét és felmérése eredményét) a www.profilesac.com, www.profilesgac.com vagy www.profilessc.com oldalakon az Ön nevének, e-mail címének rögzítését követő 3 naptári évig őrizzük. Amennyiben nem tölti ki a felmérést, akkor nevét, e-mail címét a www.profilesac.comwww.profilesgac.com vagy www.profilessc.com oldalakról 90 nap elteltével töröljük.

Adatkezelő és adatfeldolgozó

Amennyiben a Felmérések szolgáltatást Ön közvetlenül rendeli meg, úgy az Ön személyes adatainak adatkezelője a Profiles International Hungary Kft (1025 Budapest, Szilfa u. 6., e-mail: profiles@profiles.hu).

Amennyiben a Felmérések szolgáltatást egy munkáltató vállalkozás rendeli meg, és Ön ezen munkáltató vállalkozás munkavállalója vagy pályázója, úgy az Ön személyes adatainak adatkezelője a megrendelő munkáltató vállalkozás, és ilyen esetben Társaságunk, mint adatfeldolgozó jár el.

A Társaságunk adatfeldolgozóinak / további adatfeldolgozóinak elérhetőségeiért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Profiles International Hungary Kft-vel.

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltatás nyújtásához Profiles hosting és backup szolgáltatást vesz igénybe a Profiles International LLC részéről (Székhelye: 510 N. Valley Mills Dr., Suite 600, Waco, TX 7671, Amerikai Egyesült Államok), továbbá a felmérések értékelését végző automatizmusok (algoritmusok) a Profiles LLC szerverén futnak.  A Profiles International LLC a Wiley cégcsoport tagja, kizárólagos tulajdonosa a John Wiley & Sons, Inc (111 River Street, Hoboken, NJ 07030-5774 Amerikai Egyesült Államok). A Profiles International LLC számára hosting szolgáltatást nyújt az Amazon Web Services Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, USA), illetve a Profiles International Hungary Kft számára hosting szolgáltatást nyújt a Google Ireland Ltd. (Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5, Ireland). A Profiles International Hungary Kft és a Profiles International LLC (Wiley cégcsoport) között fennálló adatfeldolgozói szerződés, illetve a Profiles International LLC és az Amazon Web Services Inc. között fennálló adatfeldolgozói szerződés, továbbá a Profiles International Hungary Kft. és a Google Ireland Ltd. közötti adatfeldolgozói szerződés minden tekintetben megfelelnek az Európai Bizottság által kiadott modell szerződéses feltételeknek (EU SCC), így az adattovábbítás jogszerű és biztonságos.

Anonim felmérések

Előfordulhat az, hogy a felmérést megrendelő vállalkozás kérésére a felmérés kitöltése álnevesítéssel történik. Ebben az esetben a Profiles International Hungary Kft. a felmérés linkjét a megrendelő vállalkozásnak küldi. A Profiles International Hungary Kft. (illetve adatfeldolgozói) anonim felmérés esetén nem ismeri meg az Ön személyes adatait, és a felmérés eredményét a megrendelő vállalkozásnak küldjük el.

Coaching és tréning szolgáltatások

 A Profiles International Hungary Kft. tanácsadási, coaching és tréning szolgáltatást nyújthat a megrendelő vállalkozások munkatársainak, jelöltjeinek. A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges alapvető személyes adatok (a jelölt vagy a munkatárs neve, a coaching, illetve tréning során elhangzó adatok) kezelésére ezen tevékenységünk keretében kerül sor. A Coaching és tréning szolgáltatások nyújtása során mind a Társaságunk, mind a szolgáltatást az Ön részére megrendelő vállalkozás önálló adatkezelőként jár el.

Az adatkezelés célja

Coaching és/vagy tréning szolgáltatás nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja a jelölt vagy a munkatárs önkéntesen megadott hozzájárulása:

A szolgáltatás megkezdése előtt Ön írásban egyértelmű, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (az Általános Adatvédelmi Rendeletnek), ill. a további hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

 Kezelt adatok köre:

 • Név
 • E-mail cím
 • Coaching és/vagy tréning során elhangzó információ

 

Az adatok forrása:

Az ön nevét, esetleg beosztását Öntől, vagy a szolgáltatást megrendelő vállalkozástól kaptuk meg. Amennyiben előzetesen Profiles felmérést töltött ki, és ez szolgál alapul a coaching, illetve a tréning szolgáltatáshoz, ebben az esetben a felmérés eredményét erre a célra is felhasználjuk. Felhívjuk a figyelmét, hogy lehetséges, hogy a korábban anonim módon (álnevesítéssel kitöltött) felmérés esetén az álnevesítést fel kell, hogy oldja a felmérést Önnek megrendelő szervezet képviselője annak érdekében, hogy a szolgáltatásunkat nyújtani tudjuk. Azonban ebben az esetben sem kerülnek rögzítésre a www.profilesac.comwww.profilesgac.com vagy www.profilessc.com oldalakon az Ön személyes adatai.

A coaching vagy a tréning során elhangzó adatokat Öntől, esetleg a munkatársaitól kapjuk meg.

A részvétel minden esetben önkéntes, arra Önt nem kötelezheti senki:

 

Kik ismerhetik meg a coaching, illetve a tréning során elhangzó személyes adatokat?

 

A coaching szolgáltatásról az Ön hozzájárulása nélkül nem adunk tájékoztatást senkinek, illetve feljegyzést és hangfelvételt sem készítünk, tehát kizárólag a szolgáltatást nyújtó munkatársunk/partnerünk ismeri meg a coaching során elhangzó személyes adatokat.

Tréning szolgáltatás esetén a tréning végén szóbeli összefoglalót adhatunk a szolgáltatást megrendelő vállalkozás által kijelölt munkatársnak. Személyes adatokat tartalmazó írásbeli feljegyzés és hangfelvétel ebben az esetben sem készül.

Az adatkezelés időtartama:

A coaching és tréning során elhangzó személyes adatokról, illetve a tréningről történő visszajelzésről nem készítünk írásbeli feljegyzést.

Amennyiben korábban a Profiles felmérést anonim módon töltötte ki, azonban ezt követően az azt megrendelő vállalkozás a felmérés eredménye alapján coaching, illetve tréning szolgáltatást rendelt meg, és az álnevesítést feloldotta, úgy a vonatkozó felmérést papír alapon a coaching, illetve a tréning időtartamát követő egy hétig őrizzük. Az anonim felmérés eredményét a coaching, tréning szolgáltatástól függetlenül, változatlanul a felmérést Önnek megrendelő vállalkozás tudja az Ön rendelkezésére bocsájtani.

Adatkezelő és adatfeldolgozó

Az adatkezelő a Profiles International Hungary Kft (1025 Budapest, Szilfa u. 6., e-mail: profiles@profiles.hu).

A Társaságunk adatfeldolgozóinak elérhetőségeiért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Profiles International Hungary Kft-vel.

Adatbiztonság

A személyes adatai kezelésével összefüggésben a Profiles International Hungary Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Amennyiben minden erőfeszítésünk ellenére olyan adatvédelmi incidens történne, amely az Ön személyes adatait érinti, az esetben erről weboldalunkon, és ha lehetőségünk van rá, az Ön által megadott e-mail címen is közvetlenül tájékoztatjuk.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai módosítását, helyesbítését, törlését, és bármikor jogosult a Profiles International Hungary Kft-vel vagy a Profiles felmérést Önnek megrendelő vállalkozással közölt adatok kezelésére, felhasználására vonatkozó hozzájárulást részben vagy egészben visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatás kérése esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatjuk, hogy milyen adatokat kezelünk önről, milyen célból, és kérése esetén ezeket az Ön részére másolatban is átadjuk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatai törlését a profiles@profiles.hu e-mail címen. A törlést indokolatlan késedelem nélkül végrehajtjuk, és annak megtörténtéről visszaigazolást küldünk az Ön által megadott e-mail címre.

Ha Ön vitatja a személyes adatai pontosságát és ezt valamilyen okból ellenőriznünk szükséges a helyesbítés megtétele előtt, vagy Ön ellenzi az adatok törlését, vagy azokra szüksége van később valamilyen jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, akkor kérheti azok felhasználásának korlátozását. Korlátozás esetén a tárolás kivételével az adatait kezelni csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelmet a profiles@profiles.hu e -mail címre vagy a Profiles International Hungary Kft, 1025 Budapest, Szilfa u. 6. címre, vagy az Ön felmérését megrendelő vállalkozás címére kérjük megküldeni.

Az Ön, mint érintett jogaival kapcsolatos további tájékoztatás a http://www.profiles.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ oldalon olvasható.

Jogorvoslati lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult a Profiles International Hungary Kft-nél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz (1363 Budapest, Pf.: 9. és 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; honlap: www.naih.hu ; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; T.: 06 1 391 1400) kérve az adatkezelésünk vizsgálatát.

Amennyiben az adatkezelő jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztosági követelmények megsértésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, úgy az érintett a bíróság előtt kártérítést, illetve sérelemdíjat követelhet.

Jelen tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

Hatályos: 2021.11.08-tól

Data Privacy Notice

of Profiles International Hungary Kft. concerning Assessments and Coaching & Training Services

Profiles International Hungary Kft. (registered seat: 1025 Budapest, Szilfa u. 6.; mailing address: 1137 Budapest, Pozsonyi út 24., V. em. 1.; company registration number: 01-09-681312; VAT number: 11883809-2-41, represented by: Gábor Székely Managing Director) as the Data Controller expresses its consent to be bound by the contents of this legal statement.

We confirm that all data processing related to our activities of Assessments and Coaching and Training services complies with the requirements set out herein and in the effective legal regulations.

Our up-to-date notice concerning our data processing activities is always available at https://profiles.hu/adatkezeles-tajekoztato-es-nyilatkozat/, where you can save the document or print it in .pdf format.

You may request information on our data processing activities by sending an email to profiles@profiles.hu or a mail to the following address: Profiles International Hungary Kft, 1025 Budapest, Szilfa u. 6, and you are welcome to exercise your rights related to data privacy.

Contact details of our Data Protection Officer:

Name: Balázs Gyetvai

Contact details:   Profiles International Hungary Kft, 1025 Budapest, Szilfa u. 6.

Email address: adatkezeles@profiles.hu

All terms used herein comply with the terms specified in the GDPR.

Assessments

Profiles International Hungary Kft. (1025 Budapest, Szilfa u. 6., e-mail: profiles@profiles.hu; website: www.profiles.hu) is the Hungarian distributor of the online assessments of Profiles International LLC. Our Assessments service is mainly useful for employer companies, but private individuals may also make use of it.

The Assessments serve the mapping of the competences of candidates applying for jobs and of the employees working in various positions. The competences mapped provide information on the capacities of the candidate or employee for the current or future performance of the tasks of a certain position, and on the individual development required for improving his workplace performance. The basic personal data required for completing the assessments (name and email address of the candidate or employee) are managed within the frameworks of this activity.

If the Assessments service is ordered by the individual completing the test, then our Company acts as an independent controller during processing, and if the service is ordered by an employer entity, and the person completing the test is an employee or candidate of such entity, then our Company acts as the processor of that employer entity.

 

If our Company acts as the processor, it means that the employer ordering the assessment as the controller specifies the terms of processing, and in such case, our Company acts in accordance with the instructions of the controller. In such case, the employer informs the employees, as the data subjects completing the tests on the details of processing.

 

If the Assessments service is ordered by the individual completing the test, then the following rules shall apply to processing.

 

Purpose of processing:

The purpose of processing is to provide the Assessments service to the client. The completion of the tests requires the processing of personal data.

The legal basis of data processing is the freely given consent of the data subject:

Irrespectively of the method of collecting data, by providing your name and email address and by completing the tests, you grant your unambiguous, voluntary and express consent to the processing of your personal data in accordance with this data processing notice and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation– GDPR).

Processed data:

 • name
 • email address
 • test answers and the related conclusions (results of the Assessment)

 

The data subject is the source of data, we collect the data from you.

 If in relation to the Assessments, our Company acts as the processor, and you were requested to complete the assessment by an entity other than Profiles International Hungary Kft., then we have received your name and email address from that entity (ordering the assessment). In such case the source of data is the entity ordering the service.

If, for any reason, it is not known to you who ordered your Profiles assessment, then we provide information on the entity ordering the assessment and name and contact details of the entity’s contact person to you if you request such information by email sent to the address profiles@profiles.hu, or by mail sent to Profiles International Hungary Kft.’s address: 1025 Budapest, Szilfa u. 6.

For completing the online assessment questionnaires, it is necessary that we record your name and email address on the websites www.profilesac.comwww.profilesgac.com or www.profilessc.com operated by Profiles International LLC. (510 N. Valley Mills Drive, Waco, TX 76710, USA; website: www.profilesinternational.com; e-mail: databasegroup@wiley.com). Following this, you will receive an automatic e-mail from these websites, containing the link to the online assessment questionnaire.

The completion of the assessments is voluntary, nobody has the right to force you to complete them:

Clicking on the link to the online questionnaire and entering the questionnaire are equivalents of your statement (consent by conduct) that you will complete the questionnaire voluntarily.

The questions of the Profiles assessment questionnaires are clear; they only serve the mapping of the competences and characteristics required for work, and no special data (e.g. data related to health status) or criminal personal data specified by the Information Act are required for answering the questionnaires. Complex psychological consequences cannot be drawn from the answers provided to the questions of the questionnaire. (For checking the questions of the questionnaire in advance, please contact the colleagues of Profiles International Hungary Kft. prior to completing the questionnaire.)

The competences mapped by the assessments may also be considered as personal data: such competences may include:

– general characteristics of behaviour (e.g. related to your comfortable work speed),

– interests related to work,

– characteristics related to thinking, problem-solving (e.g. your learning preferences), or

– may be related to workplace activities of managers, salespersons or customer service.

When filling in the assessment questionnaire (completing the questionnaire), your answers are automatically evaluated by the software operating on the websites www.profilesac.comwww.profilesgac.com or www.profilessc.com, and therefore, the answers given for the questionnaire do not require further evaluation. However, the results of the automatic evaluation do not result in automatic decision-making, these can only be considered as information, which may substantiate a decision together with other information.

Following the completion of the questionnaire, based on the answers provided by you, the data will be processed – i.e. automatic evaluation will be performed – outside the European Union, on the servers of Profiles International LLC (510 N. Valley Mills Drive, Waco, TX 76710, USA; website: www.profilesinternational.com).

 

Who can learn the results of your Profiles assessment?

 

 By entering the questionnaires and clicking on the button “Completion of the questionnaire” at the end of the questionnaire, you grant your voluntary consent to the properly trained consultants, authorised employees or data processors of Profiles International Hungary Kft. to learn the automatically evaluated results of your assessment.

If you have any objections against this, please do not start completing the questionnaire, or if you have already started it, please stop completing (e.g. by closing your browser).

 

If, in relation to the Assessments, our Company acts as the data processor, and you were requested to complete the assessment by an entity other than Profiles International Hungary Kft, then, by entering the questionnaires and clicking on the button “Completion of the questionnaire” at the end of the questionnaire, you grant your voluntary consent to the entity ordering the assessment, as well as to the properly trained consultants (employees or data processors), administrative, HR or company representative employees of Profiles International Hungary Kft. to learn the automatically evaluated results of your assessment.

If you have any objections against this, please do not start completing the questionnaire, or if you have already started it, please stop completing (e.g. by closing your browser).

 

We draw your attention to the fact that when completing the questionnaires, by clicking on the button “Completion of the questionnaire” at the end of the questionnaire, the entity ordering the assessment and the properly trained consultants and administrative employees of Profiles International Hungary Kft. will receive the results of your assessment by automatic email.

We send the results of the assessments to the email address provided by you, and you are free to dispose of the results. If we also provide a personal feedback service in connection with the survey, we do not make an audio recording of it under any circumstances.

If you wish to check the sample report prepared from the results of the assessment, please contact the colleagues of Profiles International Hungary Kft before filling in the questionnaire.

Duration of data processing:

We store your personal data (name, email address and the results of the assessment) on the websites www.profilesac.com, www.profilesgac.com or www.profilessc.com for 3 calendar years following the recording of your name and email address. If you do not complete the questionnaire, then we delete your name and email address from the websites www.profilesac.comwww.profilesgac.com or www.profilessc.com after 90 days.

Data Controller and Data Processor

If you order the Assessments service directly, then the controller of your personal data is Profiles International Hungary Kft (1025 Budapest, Szilfa u. 6., e-mail: profiles@profiles.hu).

If the Assessments service is ordered by an employer entity, and you are an employee or candidate of such entity, then the controller of your personal data is the employer entity, and our Company acts as the data processor.

Please contact Profiles International Hungary Kft. for the contact details of our processors or other processors.

Please be informed that for providing the Service, Profiles uses hosting and backup services from Profiles International, LLC (registered seat: 510 N. Valley Mills Dr., Suite 600, Waco, TX 7671, United States of America), and that the automations performing the evaluation of the assessments (algorithms) run on the servers of Profiles LLC. Profiles International LLC is a member of the Wiley company group, exclusively owned by John Wiley & Sons, Inc (111 river Street, Hoboken, NJ 07030-5774 United States of America). Amazon Web Services Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109, USA) provides hosting services to Profiles International LLC, and Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, D04E5W5, Ireland) provides hosting services to Profiles International Hungary Kft. The processing agreement concluded by Profiles International Hungary Kft and Profiles International LLC (Wiley company group), the data processing agreement concluded by Profiles International LLC and Amazon Web Services Inc., as well as the processing agreement concluded by Profiles International Hungary Kft. and Goodle Ireland Ltd. comply in all respects with the standard contractual clauses issued by the European Commission (EU SCC), and therefore, the data transfer is lawful and secure.

Anonymous assessments

It may be the case that at the request of the entity ordering the assessment, the assessment is completed by anonymisation. In such case, Profiles International Hungary Kft. sends the link to the assessment to the entity ordering the assessment. In case of anonymous assessments, Profiles International Hungary Kft. (and its data processors) does not learn your personal data, and we send the results to the entity ordering the assessment.

Coaching and training services

Profiles International Hungary Kft. may provide consulting, coaching and training services to the employees and candidates of the client entities. The basic personal data required for performing such services (name of the candidate or employee, as well as the data communicated during coaching or training) will be processed within the frameworks of such activity. When providing Coaching and Training services, both our Company and the entity ordering the service for you act as independent controllers.

Purpose of processing

Providing coaching and/or training services.

The legal basis of processing is the freely given consent of the candidate or employee:

Prior to commencing the service, you grant your unambiguous, voluntary and express consent to the processing of your personal data in accordance with this data processing notice and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council (General Data Protection Regulation) and the law in force.

Processed data:

 • name
 • email address
 • information received during coaching and/or training

 

Source of data:

We have received your name and position from you or from the entity ordering the assessment. If you have previously completed a Profiles assessment and this serves as the basis for the coaching or training service, then we use the results of the assessment for such purpose as well. We draw your attention to the fact that the entity ordering the assessment may be required to release the anonymisation for assessments completed earlier anonymously in order to allow us to provide our service. However, your personal data will not be recorded on the websites www.profilesac.comwww.profilesgac.com or www.profilessc.com.

We receive the data communicated during coaching or training from you or from your colleagues.

Participation is voluntary, nobody has the right to force you to take part in coaching or training:

 

Who can learn the personal data communicated during coaching or training?

 

We do not provide information or prepare written or audio records of the coaching service without your consent. The personal data communicated during coaching will only be known to our employee/partner providing the service.

In case of Training service, at the end of the training, we may provide oral summary to the employee designated by the entity ordering the service. No written or audio records containing personal data will be prepared.

 

Duration of data processing

We do not prepare written records on the personal data communicated during coaching or training, or on the feedback concerning the training.

If you completed the Profiles assessments anonymously and based on the results of the assessment, the company ordered coaching or training services and released the anonymisation, then we keep the related assessment in printed form for one week following coaching or training. The entity ordering the assessment may provide you with the results of the anonymous assessment irrespectively of the coaching or training service.

 

Data Controller and Data Processor

The Data Controller is Profiles International Hungary Kft (1025 Budapest, Szilfa u. 6., e-mail: profiles@profiles.hu).

Please contact Profiles International Hungary Kft. for the contact details of processors.

Data security

In relation to the processing of your personal data, Profiles International Hungary Kft. ensures the security of the data and takes all reasonable technical and organisational measures required for enforcing the requirements specified in the relevant legal regulations.

Accordingly, we protect the data with proper measures especially against unauthorised access, alteration, forwarding, disclosure, deletion or destruction, accidental destruction, damage, as well as against becoming inaccessible due to the change of the applied technology.

If, despite our efforts, a personal data breach occurred that would affect your personal data, then we would inform you on our website or if possible, directly by sending an email to the address provided by you.

Your rights related to data processing

You may request information on the processing of your personal data, may request the modification, correction or deletion of your personal data, and you are entitled to withdraw your consent concerning the processing and use of your data provided to Profiles International Hungary Kft. or the entity ordering the assessments in whole or in part. Withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of the preceding data processing.

If you request information, we will inform you without undue delay, but within 30 days at the latest about the data processed about you, the purposes of processing, and if you request, we provide you with the copies of such data.

You are entitled to withdraw your consent to data processing anytime and you may request us to delete your data by sending an email to profiles@profiles.hu. We will perform deleting without undue delay, and send you a confirmation to the email address provided by you.

If you contest the accuracy of your personal data and we need to verify this for any reason prior to correction, or if you oppose the erasure of the data or require them later for the establishment, exercise or defence of legal claims, then you may request the restriction of processing. In the case of restriction, with the exception of storage, your data may only be processed with your consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of important public interest of the Union or of a Member State.

Any request related to the above shall be sent to the e-mail address profiles@profiles.hu or to the address of Profiles International Hungary Kft. 1025 Budapest, Szilfa u. 6., or to the address of the entity ordering your assessment.

Further information concerning your rights as the Data Subject are provided on the website http://www.profiles.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/.

Possibilities of remedy

We inform you that in the case of breaching the data processing rules, you are entitled to object to unlawful data processing at Profiles International Hungary Kft., and may request an audit to be conducted by the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (1363 Budapest, Pf. 9. and 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; website: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; phone: 06 1 391 1400).

If the controller causes damages by unlawful processing or by breaching the data protection requirements, or if it violates the personality rights of the data subject, the data subject may general damages and compensation before the courts.

Effect and amendment of this notice

We reserve the right to amend this notice. We publish the amendment of this notice on our website, and the amendments are only effective after being published.

Effective as of 08.11.2021